Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2009

Απόφαση συνέλευσης σχετικά με το ερώτημα για τη δημιουργία τοπικής κίνησης

Στη συνέλευση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ Αν. Αττικής συζητήσαμε μια πρόταση για τη δημιουργία Κίνησης κοινωνικής και πολιτικής αντίστασης  στην Ανατολική Αττική με ενδεικτικό όνομα‘’ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ’’. Δηλαδή  τη δημιουργία μιας Αντικαπιταλιστικής αριστερής κίνησης, που θα ενθαρρύνει τη συγκρότηση ανεξάρτητων από την κεντρική και τοπική εξουσία  θεσμών οργάνωσης των κατοίκων της περιοχής, για την ανάπτυξη διεκδικήσεων που αφορούν στα ζητήματα της πόλης και του περιβάλλοντος.  Η κατεύθυνση της δράσης αυτής της κίνησης θα μπορούν να είναι

    * Διεκδίκηση ελεύθερων χώρων και ακτών της περιοχής-όχι στην επέκταση του μοντέλου της Αθήνας
    * Δράση γύρω από μια άλλη αντίληψη συγκρότησης του αστικού πολεοδομικού ιστού των πόλεων, αμφισβητώντας το προβαλλόμενο μοντέλο πόλης και ζωής.
    * Συλλογική πολιτιστική δραστηριότητα
    * Ζητήματα παιδείας, σχολικής στέγης
    * Αντίσταση στην ιδιωτικοποίηση των κοινωνικών λειτουργιών της πόλης
    * Εργασιακά θέματα (εμπόριο, τουρισμός/επισιτισμός, δήμοι/δημοτικές επιχειρήσεις, εκπαίδευση)
    * Μετανάστες, ρατσισμός
    * Διάλογος για την αντικαπιταλιστική αριστερά

Η λειτουργία της θα είναι σε ολομελειακή και τακτική βάση σε νομαρχιακό επίπεδο ενώ θα επιδιώκει την ανάπτυξη επιτροπών αγώνα για τα ζητήματα που αναπτύσσονται, ανά δήμο ή ανά περιοχή.

Στη συζήτηση εκφράστηκαν διάφορες σκέψεις αλλά και αρκετά ερωτηματικά για το χαρακτήρα και τη δυνατότητα λειτουργίας αυτής της κίνησης καθώς και το δυναμικό που θα μπορεί να συσπειρώσει, ευρύτερο από αυτό της ΑΝΤΑΡΣΥΑ.

Με βάση τη συζήτηση καταλήξαμε στην καλύτερη μελέτη και προετοιμασία της παλιότερης αυτής απόφασής μας με την ανάληψη της πρωτοβουλίας από τους συντρόφους που την εισηγήθηκαν για τη συγγραφή ενός σχεδίου ανακοίνωσης που θα ξεκαθαρίζει τα ζητήματα που τέθηκαν για το χαρακτήρα και το ρόλο της κίνησης και με βάση αυτή την πιο συγκεκριμένη τοποθέτηση να προχωρήσουμε σε νέα συζήτηση όπου θα καταλήξουμε οριστικά και με συγκεκριμένα βήματα – πρώτη συνάντηση κλπ . Στη συζήτηση αυτή θα υπάρχει και προετοιμασία από όλους για το πρωτοπόρο αγωνιστικό δυναμικό της περιοχής που θα μπορούσε να συμμετέχει σ΄αυτή την προσπάθεια.