Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2009

Αποφάσεις για το οργανωτικό ζήτημα (συνέλευση της 9/11/2007)

Η συνέλευση θεωρεί ότι η ΑΝΤΑΡΣΥΑ πρέπει να εμβαθύνει την πολιτική της φυσιογνωμία. Είναι αναγκαίο να παρουσιάζεται σε όλα τα κοινωνικά και πολιτικά μέτωπα με ενιαίες και πειστικές θέσεις. Δεν είναι αποδεκτό να απουσιάζει η ΑΝΤΑΡΣΥΑ από μέτωπα δράσης (όπως η ΔΕΘ, εργασιακό, κλπ), αλλά ούτε και να αναλαμβάνουν την παρουσία της κατά το δοκούν μερικές μόνο δυνάμεις, χωρίς απόφαση του κεντρικού συντονιστικού. Ούτε είναι χρήσιμο να λαμβάνονται από συνιστώσες πρωτοβουλίες δράσης σε κεντρικά ζητήματα χωρίς να επιδιώκεται κατ’ αρχήν η συνεννόηση και, αν είναι εφικτό, η συμφωνία  με τις άλλες δυνάμεις του μετώπου.

Αυτά συμβαίνουν επειδή ακόμη δεν έχει φτάσει η ΑΝΤΑΡΣΥΑ σε επίπεδο πολιτικής ωριμότητας τέτοιο, ώστε να θεωρούνται δεδομένες οι πολιτικές συμφωνίες σε κεντρικά ζητήματα. Θα ήταν παράλογο να περιμένουμε κάτι τέτοιο να συμβεί τόσο γρήγορα, σε συνθήκες υποχώρησης του κινήματος. Αισιοδοξούμε ότι η ΑΝΤΑΡΣΥΑ θα προχωρήσει σταθερά στο δρόμο της εμβάθυνσης των πολιτικών της θέσεων. Νομίζουμε ότι αυτή η εμβάθυνση πρέπει να γίνει σε άμεση σχέση με την παρουσία και τη συμβολή της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στα κινήματα, και κυρίως στο εργατικό. Είναι αναγκαίο να εξοπλίσουμε το μέτωπο με τα απαραίτητα πολιτικά και οργανωτικά εργαλεία γι’ αυτό το καθήκον, ώστε η διαδικασία της πολιτικής ωρίμανσης του μετώπου να γίνει υπόθεση των προσώπων που συμμετέχουν σε αυτό, και όχι μόνο των συνιστωσών οργανώσεων.

Θέλουμε ΑΝΤΑΡΣΥΑ των μελών, κατά πρώτο λόγο, και όχι μόνο των συνιστωσών.

Συμφωνήσαμε ότι μερικά από τα πολιτικά και οργανωτικά εργαλεία για τη μετάβαση σε μέτωπο πρωτίστως μελών και όχι μόνο συνιστωσών θα πρέπει να είναι τα εξής:
 • Καθιέρωση της έννοιας του μέλους της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, με οικονομικές και πολιτικές υποχρεώσεις έναντι πολιτικών δικαιωμάτων. Τα μέλη είναι φυσικά πρόσωπα και όχι οργανώσεις ή ομάδες. Μπορούν να συμμετέχουν σε πολλές επιτροπές, αλλά δε μπορούν να ασκούν τα δικαιώματά τους σε όλες.
   
 • Οικονομική αυτοτέλεια της ΑΝΤΑΡΣΥΑ βασισμένη στις εισφορές των μελών και όχι των συνιστωσών. Το ταμείο του μετώπου θα διαχειρίζεται εκλεγμένο και ανακλητό όργανο.
   
 • Δημοκρατική λειτουργία του μετώπου βασισμένη στις συνελεύσεις των μελών των κλαδικών και θεματικών επιτροπών, καθώς και των περιοχών. Οργάνωση των συνελεύσεων και των επιτροπών με διαδικασίες άμεσης δημοκρατίας των μελών. Εκπροσώπηση από άμεσα εκλεγμένους και ανακλητούς εκπροσώπους.
   
 • Σύσταση οργάνων της ΑΝΤΑΡΣΥΑ (π.χ. συνέδριο, συνδιάσκεψη, κεντρικό συντονιστικό, πολιτική γραμματεία, οικονομική διαχείριση, κλπ) εκλεγμένων και άμεσα ανακλητών από τα μέλη και όχι από τις συνιστώσες, που θα παίρνουν όλες τις κεντρικές αποφάσεις.
   
 • Ειδική πρόνοια για διευρυμένες πλειοψηφίες όταν δεν είναι εφικτή η ομοφωνία σε μη στρατηγικά θέματα, και σεβασμό στη φυσιογνωμία των συνιστωσών. Είναι συζητήσιμη η εφαρμογή περιορισμένου δικαιώματος αρνησικυρίας (βέτο) ή αποχώρησης από συγκεκριμένες αποφάσεις και δράσεις, στη λογική της προστασίας της στρατηγικής φυσιογνωμίας των μειοψηφικών συνιστωσών ή ρευμάτων, και όχι στη λογική της επιβολής πολιτικής ηγεμονίας μέσω αρνησικυρίας.
Συζητήθηκαν στη συνέλευσή μας συγκεκριμένες προτάσεις οργανωτικών μοντέλων. Ωστόσο θεωρούμε ότι σε αυτή τη φάση δε χρειάζεται να προχωρήσουμε σε τέτοιο βάθος, πριν εξασφαλιστεί η ομοθυμία και άλλων συνελεύσεων γύρω από τις παραπάνω αρχές. Γι’ αυτό θα προτείνουμε αυτές τις αρχές στην παναττική συνέλευση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στις 29 Νοέμβρη. Αν γίνουν αποδεκτές, θα προχωρήσουμε σε νέα τοπική συνέλευση, ώστε να υποβάλουμε συγκεκριμένη οργανωτική πρόταση στην πανελλαδική συνέλευση του Γενάρη.